Hvorfor skrive din livshistorie?

18/02/2023

Som livshistorieformidlere gjennom 18 år har vi hjulpet hundrevis av mennesker med å dele sine livshistorier og få det ned i bokform. Dette er til stor glede for både dem som skriver om sitt eget liv, sine forfedre og erfaringer – og ikke minst for etterkommerne.

Alle har sin egen, personlige historie å fortelle. Selv om mye av det kan virke trivielt og dagligdags for oss, kan det bli spennende og overraskende lesning for de som kommer etter oss. Gjennom å skrive ned livshistorien lar vi kommende generasjoner bli kjent med oss. Hvor spennende ville det ikke vært for oss med en bok om tippoldemor i bokhylla, hvis noen hadde tenkt på dette den gang?

Interessen for hvem våre aner var, og hvordan de levde, er økende. Og slektsforsking er moderne. Vi vet at barn liker å høre om "gamle dager". Samtidig har vi som voksne kanskje beklaget at vi ikke spurte de gamle om mer, mens det var tid. 

En trenger ikke ha levd et bemerkelsesverdig liv for å ha en interessant historie å fortelle. Det er jo nettopp hverdagsmenneskene som har de mest interessante historiene. Det har skjedd så utrolig mye på 70 år. Når vi forteller vår livshistorie, gir vi dokumentasjon om vår nære fortid. Vi blir intet mindre enn kulturbærere og brobyggere mellom generasjonene. Samtidig gir vi dem som kommer etter oss en mulighet til å lære oss bedre å kjenne. 

Forhåpentligvis gir det å fortelle historien både den som forteller, og de som senere skal høre eller lese den, noen verdifulle og tankevekkende stunder.

Vil du starte i dag?  

Trykk på knappen under!