Vi hjelper folk til å dokumentere sin livshistorie, og å gi den videre til sine etterkommere

Verktøykasse

Her får du alt du trenger for å skrive boken om ditt liv: En skrivemal - inndelt i kapitler og stikkord for hvert kapittel, en bokmal med automatisk lagring og backup, samt skrivetips og gode råd. Du får også en veiledningstime på telefon for å komme i gang og råd om hva du kan gjøre videre etter at skrivingen er ferdig.