Vi hjelper folk til å dokumentere sin livshistorie, og å gi den videre til sine etterkommere

Språkvask og korrekturlesing

Godt og korrekt språk er viktig. Lar du oss gå gjennom teksten din, kan du føle deg trygg på at det du ønsker å formidle, kommer frem på en god måte. Ved en korrektur retter vi skrive- og tegnsettingsfeil og ord og formuleringer. En korrektur innebærer ikke endring av setningsoppbygging eller lignende i særlig grad; da må det en språkvask til. En språkvask er en grundig gjennomgang av teksten der vi legger vekt på setningsoppbygging, ordvalg, formuleringer og teksten som helhet. En språkvask sørger for at teksten din er fri for uklare formuleringer, og at den formidler budskapet ditt på en god måte. Skrive- og tegnsettingsfeil rettes selvsagt også.