Vi hjelper folk til å dokumentere sin livshistorie, og å gi den videre til sine etterkommere

Skrivemal

Alt du trenger for å ha en god disposisjon på livshistorien din, inndelt i kapitler med stikkord for hvert kapittel. Malen er den samme som da vi startet i 2005 - og den vi fremdeles benytter når vi skriver livshistorier for andre. Skrivemalen passer sammen med vår bokmal.