Vi hjelper folk til å dokumentere sin livshistorie, og å gi den videre til sine etterkommere

Bokprosjekt

Våre bokprosjekter går ut på at vi skriver - det du forteller. Vi lager en skriftlig historie i en muntlig form. Boken blir skrevet med dine egne ord! Vi kaller oss for livshistorieformidlere og ikke forfattere, fordi vi skriver for deg og ikke om deg.

Vi begynner med en samtale hvor vi går igjennom det vi skal gjøre. Et viktig element i denne samtalen er å etablere tillit. Vi underskriver et juridisk dokument som inneholder taushetsplikt og andre viktige elementer.

Samtaler fordelt på 6 deler, som tas opp på diktafon, fører deg gjennom livshistorien din. Før hver del får du noen ledetråder og noen dager til tanker og notater. Og så må du finne frem bilder, som vi tar med og skanner, etter hvert som samtalene pågår.

Du får selvfølgelig lese gjennom manus og gjøre dine korrigeringer, før vi trykker boken!

Da er jobben din gjort – og resten er opp til oss. Vi skal sørge for at du blir fornøyd. Du bestemmer selv hvem du vil gi boken din til og hvor mange eksemplarer som skal trykkes av den.

Prosjektene kan tilpasses den enkelte i størrelse og omfang, og vi er gode på å lage individuelle løsninger.

Det å fortelle noen sin historie er en prosess, en reise gjennom det levde liv. Da er det viktig å føle seg ivaretatt på denne reisen.

Du er forfatteren - vi er verktøyet du benytter for å få historien ned.