Vi hjelper folk til å dokumentere sin livshistorie, og å gi den videre til sine etterkommere

Bokmal

Gjør livshistorieskrivingen enklere med vår bokmal i Word med automatisk innholdsfortegnelse, inndelt i kapitler med overskrifter som gir gode navigeringsmuligheter. Tekststørrelsene er tilpasset to bokstørrelser: A4 eller 17x24 cm. Sidetall er satt inn og oppdateres etter hvert som man skriver. Bokmalen passer sammen med vår skrivemal.