Vi hjelper folk til å dokumentere sin livshistorie, og å gi den videre til sine etterkommere

1. Er det ikke vanskelig å huske alt som har skjedd i et langt liv?
Det å fortelle sin livshistorie er en prosess som bringer frem minnene. Vi hjelper deg med hukommelsen gjennom å stille aktuelle spørsmål, og vi har metoder og verktøy som du får del i når du samarbeider med oss.
2. Tror dere noen er interessert i å lese en bok om mitt liv?
Vårt svar er basert på 10 års erfaring, og det er et ubetinget ja! Bare spør dine barn, svigerbarn eller barnebarn. Dersom det fantes en bok om dine oldeforeldres liv, ville du ikke da hatt lyst til å lese den?
3. Er det nødvendig å fortelle alt i livshistorien sin?
Nei, det er det ikke. Men husk at alle liv inneholder både solskinn og regn. Man bør ha med litt av hvert, slik at det blir en sann historie.
4. Må man ha levd et ekstraordinært liv for å ha noe interessant å fortelle?
Nei, det må man ikke. Bare tenkt på de store samfunnsendringene som har vært siden du var barn! Boforhold, familieforhold, skole, arbeidsliv, omgangsformer, skikk og bruk har endret seg dramatisk gjennom de siste 50-100 årene, og de økonomiske forutsetningene er helt annerledes i dag enn da du vokste opp. Alt dette er interessant å lese om. I tillegg kommer alle episodene, begivenhetene og de daglige hendelsene som utgjør selve livet.
5. Når bør man starte med å skrive sin livshistorie?
Hvorfor ikke starte med en gang? Våre kunder er typisk fra 50 år og oppover, men det er ingen ulempe å starte enda tidligere. Hva man tenker om livet kan nok endre seg med tiden, men hendelser og fakta endrer seg ikke.
6. Hva er forskjellen på livshistorie og slektsgransking?
Slektsgransking tar ofte for seg slekta i mange ledd bakover og brer seg derfor langt både i horisontal og vertikal retning. I din livshistorie forteller du primært om dem du husker og har hørt noe om av de nærmeste forfedrene. Dette er din historie, og handler mest om deg og det livet du har levd sammen med dine nære og kjære.
7. Hva koster det å få hjelp av Vita Veritas til å skrive sin historie?
Det kommer helt an på hvor mye du ønsker at vi skal gjøre for deg, og hvor mye du ønsker å gjøre selv. Våre kurs og den nettbaserte skrivestuen har fast pris som du finner på produktsiden. Har du begynt å skrive et manus selv, eller ønsker at vi skal skrive for deg, tar du kontakt og får et tilbud fra oss. Det samme gjelder dersom du ønsker en film om ditt liv.